Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Изабрани најбољи градови и општине у примени принципа доброг управљања у 2019. години

  • Београд, 18. март 2020.

Министарство државне управе и локалне самоуправе изабрало је Медвеђу, Ужице, Пожаревац и Бечеј за победнике Јавног позива за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања у 2019. години. Годишња награда је вид финансијске подршке за даље унапређење доброг управљања на локалом нивоу.

Министарство је из средстава Буџетског фонда за програм локалне самоуправе обезбедило укупна средства у износу од 10.400.000 динара, по 2.600.000 динара за сваку од награђених локалних самоуправа. Победницима ће такође у четири једнака дела бити расподељена додатна финансијска средства у укупном износу од 3.840.000 динара која додељује Стална конференција градова и општина из буџета програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг  управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“.
 
Национална годишња награда за најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу успостављена је 2018. године на иницијативу Министарства, СKГО и Kанцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), уз подршку програма Swiss PRO. Награда се додељује у четири области: ефикасност и делотворност, транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе, одговорност и владавина права и равноправност и анти-дискриминација.
 
Прва награда у области Ефикасност и делотворност додељена је општини Медвеђа која је путем имплементације система менаџмента квалитетом обезбедила ефикасније обављање послова из њене надлежности. Успостављени систем обезбедио је прописивање поступака за рад, што је допринело већој ефикасности и квалитету пружања услуга. Овај механизам може бити примењен и у другим јединицама локалне самоуправе као интерни помоћни механизам за бољу организацију и боље извршавање послова.
 
Прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе додељена је граду Ужицу који је, након вишемесечних консултација са грађанима, представницима удружења и месних заједница, поставио високе стандарде у погледу учешћа грађана у доношењу важних одлука, пре свега у одређивању приоритета у располагању буџетским средствима, што доприноси и већој одговорности самих доносилаца одлука у локалној самоуправи. На овај начин се поставља трајно и одрживо партнерство између грађана и локалне самоуправе, у циљу квалитетнијег задовољавања потреба заједнице.
 
Прва награда у области Одговорност и владавина права додељена је граду Пожаревцу који је, кроз поступак успостављања одговорног управљања јавном својином, поред поседовања основне базе непокретности, развио и ГИС базу која је повезана са основном базом непокретности, где се једним кликом на непокретност у картографском облику добијају сви подаци о поменутој непокретности. Предметне радње спровођене су и кроз програме Еxцханге 4 и Еxцханге 5, па је на тај начин град Пожаревац увео низ новина када су у питању процене вредности непокретности и упис мрежа-водова.
 
Прва награда у области Равноправност и анти-дискриминација додељена је општини Бечеј која је, кроз разговор са женама из сеоских средина о њиховим стварним потребама и очекивањима, спровела низ активности и обука како би полазнице обука овладале вештинама и стекле самосталност, пре свега у пољу запошљавања и унапређења услуга намењених сеоским женама. Успостављен је иновативни начин креирања и побољшања услуга које пружају кључне институције и организације из надлежности локалне самоуправе. Све поменуте активности имају за циљ афирмацију родне равноправности уз поштовање људских права, са посебним акцентом на социјалној инклузији свих рањивих група.
 
Уважавајући напоре које су локалне самоуправе уложиле и на основу постигнутих резултата, додељују се посебна признања граду Врању и општини Бела Паланка за област Ефикасност и делотворност, градовима Сомбор и Kрушевац за област Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе, као и градској општини Врачар и општини Нова Варош за област Равноправност и анти-дискриминација.
 
Са локалним самоуправама које су добитнице награда Министарство ће закључити уговоре о коришћењу бесповратних средстава из Буџетског фонда и извршити пренос одобреног износа. Такође, СKГО ће са победницима конкурса потписати посебне уговоре о донацији за средства која се додељују из буџета програма Swiss PRO.

Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години можете преузети у документу испод или на сајту МДУЛС.


Документација