Preparing documents . . .

Swiss PRO
 • Vlada Republike Srbije
 • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
 • UNOPS
 • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Onlajn obuke „Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“

 • Beograd, 10. maj 2021.

U okviru programa Swiss PRO Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 20. maja do 18. juna 2021. godine organizuje četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“.

Cilj prvog dana obuke je da doprinese osposobljavanju polaznika za razumevanje koncepta, načina i postupka ostvarivanja prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, mera i obaveza organa vlasti za unapređenje otvorenosti i odgovornosti rada, informator o radu, godišnji izveštaj Povereniku, odgovornost za povredu prava i nesprovođenje zakonskih obaveza, te uslovi za ograničenje i isključenje prava na pristup informacijama. Prvi dan obuke predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Kako za ovu obuku nije predviđen test, polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Dostupnost informacija od javnog značaja“ dobiti potvrdu o učešću u programu.

Drugi dan obuke o veb prezentacijama JLS predviđen je za praktične aspekte sa vežbama i interaktivnim sesijama, počevši od osnovnih o formi, strukturi i sadržaju veb prezentacije JLS; pravnom okviru za izradu i održavanje veb prezentacije, te institucionalnoj podršci, organizacionim uslovima i kapacitetu ljudskih resursa; o organizaciji, procedurama i usmerenosti na rezultate; pa do svrhe i značaja veb prezentacije JLS u kontekstu dobre uprave i u odnosu na postojeće Portale i elektronska upravna mesta. Drugi dan obuke nije predviđen Sektorskim programom, ali omogućava detaljnije upoznavanje sa svim važnim aspektima funkcionisanja veb prezentacija JLS.

Planirane onlajn obuke-vebinari biće održane u sledećim terminima:

 • 20-21.05.2021. godine;
 • 03-04.06.2021. godine;
 • 10-11.06.2021. godine;
 • 17-18.06.2021. godine.

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova, a u skladu sa priloženom agendom.

Prijava učešća se vrši registracijom - klikom na sledeće linkove - najkasnije do:

 • utorka, 18.05. (za vebinar 20-21.05.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_qRogGwaRTlebLHUH1z0Uzg
 • utorka, 01.06. (za vebinar 03-04.06.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_Fx1bEjelS9WC-04VaqXq_A
 • utorka, 08.06. (za vebinar 10-11.06.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_L8_lEICKR7i6AQUDxafhAQ
 • utorka, 15.06. (za vebinar 17-18.06.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_7ih3ewhdRNSLrufPnQs0gw

Više informacija je dostupno na sajtu SKGO.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji SKGO sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.


Dokumentacija