Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Vlada Švajcarske podržava jačanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

  • Beograd, 10. septembar 2020.

Program Swiss PRO objavio je javni poziv pod sloganom „Da ravnopravnost postane stvarnost“ koji ima za cilj institucionalno jačanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 100.000 evra podržati do 30 lokalnih samouprava u osnaživanju mehanizama koji doprinose promociji i zagovaranju rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama.

Javni poziv je otvoren do 12. oktobra 2020. godine, a pravo učešća imaju 96 gradova i opština iz regiona Šumadije, zapadne, južne i istočne Srbije. 

Lokalne samouprave će biti podržane sa do 3.300 evra po projektu koji za cilj ima povećanje učešća žena u procesu donošenja odluka, unapređenje položaja žena u lokalnoj zajednici u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, zdravlja žena, ekonomskog osnaživanja, položaja žena na selu, kao i pripadnica ranjivih grupa. Aktivnosti mogu biti usmerene i na unapređenje kompetencija lokalnih mehanizama, kao i promociju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Program posebno ohrabruje uspostavljanje međuopštinske i međuinstitucionalne saradnje, a dodatno će biti vrednovani i projekati identifikovani u lokalnim akcionim planovima za rodnu ravnopravnost.

Dodatne informacije o javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na posebnoj internet stranici programa Swiss PRO.

Kako bi detaljno informisao predstavnike lokalnih samouprava i mehanizama za rodnu ravnopravnost o javnom pozivu, načinu prijavljivanja, kriterijumima za izbor projekata i dozvoljenim troškovima, program Swiss PRO će organizovati informativne sesije putem interneta prema sledećem rasporedu:

  • četvrtak, 17. septembar, sa početkom u 12 časova.
  • utorak, 22. septembar, sa početkom u 10 časova.
  • četvrtak, 24. septembar, sa početkom u 14 časova.

Zainteresovani učesnici mogu da se prijave za prisustvo informativnim sesijama popunjavanjem elektronskog formulara do utorka 15. septembra do 16 časova.

Javni poziv se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).


Dokumentacija