Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Produžen rok za prijavu za Pakete podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti

  • Beograd, 11. oktobar 2019.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) produžila je do 24. oktobra 2019. godine rok za podnošenje prijava za Pakete podrške za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća na lokalnom nivou koji si dodeljuju u okviru programa Swiss PRO.

Biće dodeljeno ukupno 10 paketa podrške.

Lokalne samouprave koje su se već prijavile za Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou mogu da se prijave i za Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti u okviru ovog poziva, odnosno produženog roka za podnošenje prijava, ali će se prethodno podneta prijava za Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou  smatrati prioritetnim izborom JLS za dodelu paketa podrške.

Osim toga, JLS koje su se već prijavile za pakete podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti ne moraju ponovo da podnose prijavu.

Više informacija o pozivu i načinu prijavljivanja možete naći na sajtu SKGO.