Swiss PRO
 • Vlada Republike Srbije
 • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
 • UNOPS
 • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Počinju regionalne obuke o participativnom budžetiranju

 • Beograd, 1. oktobar 2018.

U okviru programa Swiss PRO u periodu od 2. do 26. oktobra 2018. godine biće organizovano sedam regionalnih obuka o sprovođenju procesa participativnog budžetiranja. Ove dvodnevne obuke, koje realizuje Stalna konferencija gradovai opština (SKGO), namenjene su zaposlenima u lokalnim samoupravama, a za cilj imaju unapređenje budžetiranja kao i transparentnosti budžeta.

Imajući u vidu zakonske obaveze koje se odnose na učešće građana u procesu donošenja budžeta jedinica lokalne samouprave, učesnicima obuka će biti predstavljeni predlozi za normativno uređivanje i sprovođenje ovog procesa, kao i primeri preporučene prakse.

Predstavnicima gradova i opština biće predstavljeni: zakonodavni okvir i alati za participaciju građana, mehanizmi uključivanja građana u procese izrade plana javnih investicija i budžeta, načini pripreme i sprovođenja javne rasprave i javnog slušanja, obrada rezultata javne rasprave i predstavljanje rezultata, kao i predlozi za unapređenje transparentnost budžeta.

Mesta i datumi održavanja dvodnevnih regionalnih obuka:

 • Zlatibor – 2. i 3. oktobar 2018.
 • Vrnjačka Banja – 4. i 5. oktobar 2018.
 • Beograd – 11. i 12. oktobar 2018.
 • Novi Sad – 16. i 17. oktobar 2018.
 • Subotica – 18. i 19. oktobar 2018.
 • Niš – 23. i 24. oktobar 2018.
 • Kragujevac – 25. i 6. oktobar 2018.

Agenda i više informacija o obukama nalaze se na linku.