Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Uspešne priče

Participativno budžetiranje u Velikom Gradištu

  • Veliko Gradište, 2. oktobar 2020.

Od izgradnje vodovoda do pokretne biblioteke na jezeru, ovo su samo neke od inicijativa građana Velikog Gradišta za koje je opština izdvojila sredstva nakon što je budžet postao tema javnih rasprava.

Kroz paket podrške lokalnim samoupravama koji Stalna konferencija gradova i opština pruža u okviru programa Swiss PRO, opština Veliko Gradište poboljšala je transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne uprave uvodeći inovativan pristup u uključivanju građana, a posebno mladih, u javne rasprave o opštinskom budžetu.

Nakon objavljivanja Nacrta odluke o budžetu na Javnom budžetskom portalu, Odeljenje za finansije lokalne samouprave Veliko Gradište organizovalo je brojne rasprave o budžetu u okviru različitih turističkih događaja. Na taj način je ostvarena direktna komunikacija sa građanima, a ujedno su stanovnici popunili i veliki broj anketa o prioritetnim projektima za finansiranje tokom sledeće budžetske godine.

Vikendom su predstavnici opštinske uprave dežurali na štandu koji je napravljen specijalno za tu priliku i bio postavljen u centru grada u cilju uključivanja što većeg broja građana. Pored toga, organizovane su radionice sa srednjoškolcima, sastanci sa predstavnicima organizacija civilnog društva i mesnih zajednica, javna okupljanja u okolnim selima, kao i radni doručak sa predstavnicima privatnog sektora.

Kao rezultat svih ovih aktivnosti, od 137 projekata koje su predložili građani ukupno 36 je uključeno u opštinski budžet za 2020. godinu. Već se osam projekata sprovodi, a sada građani uživaju u većoj šetnji do jezera, osećaju se sigurnije na gradskom trgu i imaju više prostor za rekreaciju.

Detaljan izveštaj o celokupnom procesu može se naći na internet stranici opštine Veliko Gradište.