Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Izabrani najbolji gradovi i opštine u primeni principa dobrog upravljanja u 2019. godini

  • Beograd, 18. mart 2020.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izabralo je Medveđu, Užice, Požarevac i Bečej za pobednike Javnog poziva za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja u 2019. godini. Godišnja nagrada je vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobrog upravljanja na lokalom nivou.

Ministarstvo je iz sredstava Budžetskog fonda za program lokalne samouprave obezbedilo ukupna sredstva u iznosu od 10.400.000 dinara, po 2.600.000 dinara za svaku od nagrađenih lokalnih samouprava. Pobednicima će takođe u četiri jednaka dela biti raspodeljena dodatna finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.840.000 dinara koja dodeljuje Stalna konferencija gradova i opština iz budžeta programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog  upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“.
 
Nacionalna godišnja nagrada za najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou uspostavljena je 2018. godine na inicijativu Ministarstva, SKGO i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), uz podršku programa Swiss PRO. Nagrada se dodeljuje u četiri oblasti: efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i anti-diskriminacija.
 
Prva nagrada u oblasti Efikasnost i delotvornost dodeljena je opštini Medveđa koja je putem implementacije sistema menadžmenta kvalitetom obezbedila efikasnije obavljanje poslova iz njene nadležnosti. Uspostavljeni sistem obezbedio je propisivanje postupaka za rad, što je doprinelo većoj efikasnosti i kvalitetu pružanja usluga. Ovaj mehanizam može biti primenjen i u drugim jedinicama lokalne samouprave kao interni pomoćni mehanizam za bolju organizaciju i bolje izvršavanje poslova.
 
Prva nagrada u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave dodeljena je gradu Užicu koji je, nakon višemesečnih konsultacija sa građanima, predstavnicima udruženja i mesnih zajednica, postavio visoke standarde u pogledu učešća građana u donošenju važnih odluka, pre svega u određivanju prioriteta u raspolaganju budžetskim sredstvima, što doprinosi i većoj odgovornosti samih donosilaca odluka u lokalnoj samoupravi. Na ovaj način se postavlja trajno i održivo partnerstvo između građana i lokalne samouprave, u cilju kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba zajednice.
 
Prva nagrada u oblasti Odgovornost i vladavina prava dodeljena je gradu Požarevcu koji je, kroz postupak uspostavljanja odgovornog upravljanja javnom svojinom, pored posedovanja osnovne baze nepokretnosti, razvio i GIS bazu koja je povezana sa osnovnom bazom nepokretnosti, gde se jednim klikom na nepokretnost u kartografskom obliku dobijaju svi podaci o pomenutoj nepokretnosti. Predmetne radnje sprovođene su i kroz programe Exchange 4 i Exchange 5, pa je na taj način grad Požarevac uveo niz novina kada su u pitanju procene vrednosti nepokretnosti i upis mreža-vodova.
 
Prva nagrada u oblasti Ravnopravnost i anti-diskriminacija dodeljena je opštini Bečej koja je, kroz razgovor sa ženama iz seoskih sredina o njihovim stvarnim potrebama i očekivanjima, sprovela niz aktivnosti i obuka kako bi polaznice obuka ovladale veštinama i stekle samostalnost, pre svega u polju zapošljavanja i unapređenja usluga namenjenih seoskim ženama. Uspostavljen je inovativni način kreiranja i poboljšanja usluga koje pružaju ključne institucije i organizacije iz nadležnosti lokalne samouprave. Sve pomenute aktivnosti imaju za cilj afirmaciju rodne ravnopravnosti uz poštovanje ljudskih prava, sa posebnim akcentom na socijalnoj inkluziji svih ranjivih grupa.
 
Uvažavajući napore koje su lokalne samouprave uložile i na osnovu postignutih rezultata, dodeljuju se posebna priznanja gradu Vranju i opštini Bela Palanka za oblast Efikasnost i delotvornost, gradovima Sombor i Kruševac za oblast Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, kao i gradskoj opštini Vračar i opštini Nova Varoš za oblast Ravnopravnost i anti-diskriminacija.
 
Sa lokalnim samoupravama koje su dobitnice nagrada Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda i izvršiti prenos odobrenog iznosa. Takođe, SKGO će sa pobednicima konkursa potpisati posebne ugovore o donaciji za sredstva koja se dodeljuju iz budžeta programa Swiss PRO.

Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godini možete preuzeti u dokumentu ispod ili na sajtu MDULS.


Dokumentacija