Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Uspešne priče

Dobro upravljanje učimo od najboljih

  • Švajcarska, 27. jun 2018.

U istraživanjima stavova građana i građanki Srbije o procesu evropskih integracija i reformama koje čine njegov sastavni deo, 66 odsto ispitanika smatra da je neophodno sprovoditi reforme zarad dobrobiti stanovništva i stvaranja bolje uređene zemlje. Kao jedan od tri modela zemlje u kojoj bi voleli da žive, građani se uvek izjašnjavaju za Švajcarsku, ocenjujući je kao uređenu zemlju. I zaista, potrebe stanovništva u Srbiji ne razlikuju se od potreba ljudi u Švajcarskoj: stabilnost, efikasne opštinske službe, jednak tretman svih građana, minimalna birokratija, odgovornost i transparentnost u radu lokalnih vlasti; odnosno principi dobrog upravljanja primenjeni u svakodnevnom radu.

Zato su predstavnici i predstavnice iz 25 opština jugoistočne i jugozapadne Srbije, učili o dobrom upravljanju od najboljih, jer iskustva sa upravljanjem u Švajcarskoj sežu skoro 200 godina u prošlost.

Tokom petodnevne studijske posete oni su imali priliku da se upoznaju sa sistemom organizacije lokalnih samouprava u Švajcarskoj, njihovim finansiranjem i nadležnostima, mehanizmima učešća građana i građanki, kao i sa modelima regionalne saradnje u oblasti saobraćaja, kulture, privrede i drugim oblastima.

Učesnici i učesnice su posetili četiri lokalne samouprave u blizini Berna, a na praktičnom primeru opštine Štetlen upoznali su se sa načinom upravljanja male lokalne samouprave, u kojoj im je predsednik opštine Lorens Hans predstavio glavna planska dokumenta, napominjući da je etapni razvoj prioritet, a rano informisanje stanovništva ključ uspeha. 

Mehanizmi učešća građana kao i saradnje među opštinama predstavljeni su tokom posete opštini Hutvil, a posebna pažnja je bila usmerena na mere očuvanja lokalne ekonomije kao i međuopštinsku saradnju u obasti pružanja usluga stanovništvu. Ovom prilikom su se i naše opštine Crna Trava i Vlasotince pohvalile saradnjom u pružanju usluga socijalne zaštite kroz rad zajedničke ustanove za socijalni rad.

Predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava prisustvovali su sednici skupštine građana u opštini Hutvil i videli direktno učešće građana i građanki u raspravi i usvajanju završnog budžeta opštine za 2016. godinu, što je bio jedinstven primer primene instrumenta direktne demokratije u praksi.

„Imali smo priliku da se iz prve ruke upoznamo sa suštinom švajcarskog demokratskog uređenja, koje je zasnovano na malim opštinama, skupštinama svih građana i građanki i na izjašnjavanju stanovništva putem referenduma. Švajcarska je zemlja impresivne uređenosti, a ova studijska poseta nam je pomogla da shvatimo kako funkcioniše sistem koji je osnova te uređenosti“, rekao je Uroš Veličković, predstavnik opštine Aleksinac.

Svi su se složili da, iako se sistemi dveju država izuzetno razlikuju, ono što možemo odmah da primenimo jeste bolja koordinacija, kao i veće učešće stanovništva u odlučivanju.

Kako je prilikom posete gradu Tunu istaknuto, u Švajcarskoj je teško sprovesti promene sa vrha vlasti jer većina procesa potiče sa lokala, a opštinski parlament, u skladu sa poverenjem koje građani i građanke imaju u njegov rad, treba verodostojno da zastupa njihove interese.

„U Švajcarskoj smo videli državno i društveno uređenje kojem Srbija, kroz reforme koje sprovodi, treba da teži u budućnosti“, ocenio je Saša Vasilić iz opštine Priboj, dok je Marinko Đorđević iz Odeljenja za budžet, finansije, privredu i društvene delatnosti opštine Vlasotince dodao da su upravo konkretni primeri u praksi pomogli da se shvate principi dobrog upravljanja a zatim da se u okvirima našeg sistema primeni što više pozitivnih iskustava.

„Ova studijska poseta je zaokružila znanje stečeno na šest radionica koje su održane u proteklih godinu i po dana, a učesnici i učesnice bili su posvećeni radu i stekli veštine koje će u narednom periodu iskoristiti da razviju preporuke za primenu naučenog u lokalnim uslovima u Srbiji. Upravljanje je proces za koji su ključni vizija, transparentnost i konsenzus svih strana“, kaže Mirjam Štreker, stručnjakinja za dobro upravljanje iz Švajcarske, angažovana uz podršku Švajcarske kancelarije za saradnju da pruži podršku u aktivnostima dobrog upravljanja na lokalnom nivou.

Studijsko putovanje u Švajcarsku organizovano je uz podršku Vlade Švajcarske i Evropske unije preko razvojnog programa Evropski PROGRES koji je posebnu pažnju posvetio aktivnostima iz oblasti dobrog upravljanja nastojeći da pomogne lokalnim samoupravama da unaprede svoj rad kroz uvođenje principa efikasnosti, transparentnosti, odgovornosti, učešća građana i zabrane diskriminacije.

Program Swiss PRO se nadovezuje na razvojni zamah koji su ostvarili njegovi prethodnici i u naredne četiri godine nastaviće da pruža podršku lokalnim samoupravama kroz jačanje opštinskih kapaciteta za dobro upravljanje i pokretanje strukturnih reformi lokalnog upravljanja.