Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Изабране најбоље општинске/градске управе у примени принципа доброг управљања у 2021. години

  • Београд, 10. март 2022.

Општине Kрупањ, Врњачка Бања, Велико Градиште и Ћуприја изабране су за победнике Јавног позива за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања у 2021. години.

Четврту годину за редом, Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) је на основу јавног позива за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, донело одлуку о избору најбољих локалних самоуправа у четири области:

  • Ефикасност и делотворност - добитник награде је Општина Kрупањ;
  • Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе - добитник награде је Општина Врњачка Бања;
  • Одговорност и владавина права - добитник награде је Општина Велико Градиште;
  • Равноправност и анти-дискриминација - добитник награде је Општина Ћуприја.

Прва награда у области Ефикасност и делотворност додељена је општини Kрупањ за пример добре праксе под називом „Ефикасност и економичност локалне самоуправе кроз увођење електронских услуга на порталу еУправе”. Општина Kрупањ је кроз увођење електронских услуга развила шест електронских услуга за грађане и грађанке општине Kрупањ, које су постављене на порталу еУправе. Услуге су развијене са циљем унапређења квалитета услуга које општина пружа грађанима и привреди.

Прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе додељена је општини Врњачка Бања за пример добре праксе под називом „Транспарентност буџетског процеса и спровођење јавне расправе о буџету”. Општина Врњачка Бања је пример добре праксе у Србији за укључивање грађана у израду Одлуке о буџету, организовање јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету и публиковању грађанских водича кроз буџетска акта.

Прва награда у области Одговорност и владавина права додељена је општини Велико Градиште за пример добре праксе под називом „Локални антикорупцијски план (ЛАП) општине Велико Градиште за период 2021–2024”. Kонцепт ЛАП-а је заснован на идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у најширем смислу речи.

Прва награда у области Равноправност и анти-дискриминација додељена је општини Ћуприја за пример добре праксе под називом „Обезбеђивање и унапређење приступачности услуга локалне самоуправе особама са инвалидитетом, старијим суграђанима, мајкама са малом децом”. Иновативност овог пројекта огледала се у томе што су поред бесплатних терапијских третмана логопеда и сензорне интеграције, особе са инвалидитетом имале прилику да развијају и искажу сопствене потенцијале и таленте у складу са индивидуалним могућностима.

Такође, уз доделу годишњих награда, уважавајући напоре које су јединице локалне самоуправе уложиле, додељена су посебна признања за област ефикасност и делотворност градовима Зрењанину и Пироту, за област транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе граду Сомбору и општини Ариље, за област равноправност и анти-дискриминација општинама Димитровград и Рума и граду Лозници.

Министарство ће најбољим локалним самоуправама доделити средства из Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе у укупном износу од 9,2 милиона динара. Победници у свакој од четири области стећи ће право на финансијску награду у износу од 2,3 милиона динара.

Поред средстава из фонда Министарства, а у циљу оснаживања подршке развоју и примени принципа доброг управљања у раду локалних самоуправа, победници конкурса ће бити награђени и додатном рачунарском опремом (по три десктоп рачунара и три брза скенера), која додељује Стална конференција градова и општина (СKГО) из буџета програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са СKГО.

Одлука о расподели средстава из Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2021. години објављена је на сајту МДУЛС.

Национална годишња награда за најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу успостављена је 2018. године на иницијативу МДУЛС, СKГО и УНОПС, уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO. 

Погледајте које ЈЛС су добиле награду за 2020, 2019. и 2018. годину.