Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Србија, 21. септембар 2018.

Swiss PRO израдио Процену нивоа управљања у локалним самоуправама

Програм Swiss PRO је, преко свог партнера у реализацији, на репрезентативном узорку од 60 јединица локалне самоуправе (ЛСУ) у Србији, спровео истраживачки пројекат о оствареном нивоу примене концепта и принципа доброг управљања у њиховом свакодневном раду. Процену управљања на локалном нивоу (ПУЛН) обавила је Стална конференција...

Србија, 19. септембар 2018.

Објављен позив за пружање Пакета подршке локалним самоуправама

У оквиру програма Swiss PRO, објављени су јавни позиви за подношење пријава за Пакете подршке локалним самоуправама за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу, као и за унапређење антикорупцијских политика.

Србија, 15. септембар 2018.

Одобрено 350.000 евра за 26 организација цивилног друштва и техничка подршка за 16 локалних самоуправа

У оквиру програма Swiss PRO одобрена је подршка Владе Швајцарске вредна 350.000 евра за 26 организација цивилног друштва како би спровеле социјално иновативне пројекте у 48 градова и општина, док техничку подршку намењену локалним самоуправама за спровођење пројеката у партнерству са цивилним сектором добија 16 градова...

Београд, 7. септембар 2018.

Процена стања е-управе на локалу као корак ка њеном унапређењу

Програм Swiss PRO започео је израду процене и анализе тренутног стања електронске управе (е-Управе) на локалном нивоу, а примена њених налаза допринеће унапређењу ефикасности рада управе у служби грађана.