Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Шта радимо / Родна равноправност

Родна равноправност, као трећи стуб програма, била је у фокусу као значајан принцип и област у којој се спроводе активности усмерене ка јачању институционалног оквира за примену овог принципа на локалном нивоу, као и ка унапређењу локалних политика родне равноправности.

Swiss PRO је усмерио посебну пажњу питању родне равноправности, која није само аспект програма који прожима све друге области, већ и засебан стуб, као питање од суштинског значаја за друштво које тежи ка свом унапређењу. Рад на оснаживању родне равноправности у друштву директно доприноси побољшању његовог укупног благостања. Он доприноси привредном развоју и снази друштва, његовој кохезији, као и уравнотеженијем политичком функционисању, нарочито у јавним политикама и доношењу одлука. Оснаживање жена као једне од маргинализованих група у савременој Србији, како у политичком, тако и економском смислу, такође служи као главни процес подршке у постизању друштвених промена. Родна равноправност је неопходна за добро управљање и остваривање његових принципа у стварном животу, као и пракси јавног, приватног и цивилног сектора.

Програм је пружио подршку локалним самоуправама за успостављање и/или јачање локалних механизама за родну равноправност који ће допринети унапређењу положаја и поштовања права жена и девојчица на локалном нивоу. Програм је такође подржао успостављање локалних женских одборничких мрежа у циљу промоције и заговарања ове важне теме.

Спровођењем релевантних пројеката и активности ојачани су капацитети представница и представника локалних самоуправа чиме је дат допринос позитивним променама, јачању локалних механизама за родну равноправност и стварању локалних женских одборничких мрежа. Резултати активности видљиви су кроз унапређена знања и побољшан положај 5.706 корисника/ца у 44 ЈЛС.

Допринос промоцији и заговарању родне равноправности у локалним заједницама остварен је кроз успостављање 31 локалног механизма за родну равноправност, а примена локалних родних политика усвојених у 28 ЈЛС доприноси вишем степену једнакости жена при доношењу одлука и инклузивнијем процесу дефинисања локалних буџета и пружања јавних услуга. 

Оснивање женских одборничких мрежа у 30 ЈЛС отворило је до сада неискоришћен потенцијал за процесе континуираног спровођења родних иницијатива на локалним нивоу. Kроз охрабривање и подржавање међустраначке сарадње локалних одборница у раду остварен је корак ка испуњењу заједничког циља – унапређења родне равноправности.

Пример добре праксе у области родне равноправности

УKЉУЧИВАЊЕ ЖЕНА ОСНАЖУЈЕ ЗАЈЕДНИЦУ

Kао резултат активности подизања свести жена о могућностима за активно учешће у доношењу одлука, дошло је до знатног повећања учешћа жена у раду месних заједница у Kрушевцу, нарочито у сеоским срединама.

У економском смислу, жене су оснажене за формирање удружења и отпочињање сопственог посла. У оквиру пројекта, основано је једно удружење и израђена чак 33 бизнис плана у циљу остваривања субвенције за самозапошљавање.