Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Шта радимо / Добро управљање

Принцип доброг управљања представља један од три програмска стуба, а активности у овој области спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Swiss PRO добро управљање види као сталан процес дефинисан низом нормативних принципа који обликују начин на који се јавни интереси препознају, дефинишу и спроводе, као и начин на који се остварују јавна овлашћења и извршавају јавне обавезе.

Крајњи циљ овог процеса – који укључује јавни и приватни сектор, грађане и њихове организације, јесте побољшање квалитета живота грађана стварањем окружења које стално омогућава учвршћивање и побољшање одговорности и владавине права; транспарентност у вршењу јавних дужности; учешће грађана у јавним политикама и процесима одлучивања; окружење које поштује људска права и ради на њиховом унапређењу, обезбеђује механизме за борбу против дискриминације и повећава равноправност, те на крају омогућава ефикасно и делотворно извршавање јавних дужности и обавеза.  

Програм пружа подршку локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања, омогућава успостављање Центра за размену информација и знања, подстиче развој и примену локалних регулатива и политика, стимулише успостављање локалних услуга е-управе и доприноси подизању свести о користима примене механизама доброг управљања.

Пример добре праксе у области доброг управљања

Проблему повећаног броја паса луталица у две општине у Јужној Србији (Власотинце и Бојник) приступило се кроз међуопштинску сарадњу, тј. изградњом Прихватилишта за псе у општини Власотинце, у оквиру претходника програма Swiss PRO – програма Европски ПРОГРЕС. Активности усмерене на побољшање локалног управљања имале су за циљ да повећају одговорност и транспарентност постојећих и управљање новооснованог јавног тела.

Општина Власотинце, у којој је објекат изграђен, подржана је и усмеравана кроз процес током којег је донела Одлуку о додели јавног земљишта за бесплатну употребу, Одлуку о изградњи зграде од јавног значаја, Правилник о хватању паса луталица, као и Одлуку о обављању комуналне активности зоо-хигијене.

Две општине су првобитно усвојиле заједничке локалне политике, тј. Програм о контроли и смањењу броја луталица и потписале Уговор о заједничком комуналном раду у оквиру прихватилишта за псе. Изграђено прихватилиште ускоро је постало регионални пројекат, јер је још пет локалних самоуправа у преговорима добило право коришћења објекта и потписало релевантна правна документа, регулишући употребу прихватилишта за псе и финансијско учешће у његовом раду.