Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Шта радимо / Добро управљање

Принцип доброг управљања представља један од три програмска стуба, а активности у овој области Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) спровела је у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СKГО).

Swiss PRO добро управљање види као сталан процес дефинисан низом нормативних принципа који обликују начин на који се јавни интереси препознају, дефинишу и спроводе, као и начин на који се остварују јавна овлашћења и извршавају јавне обавезе. 

Kрајњи циљ овог процеса – који укључује јавни и приватни сектор, грађане и њихове организације, јесте побољшање квалитета живота грађана стварањем окружења које стално омогућава учвршћивање и побољшање одговорности и владавине права; транспарентност у вршењу јавних дужности; учешће грађана у јавним политикама и процесима одлучивања; окружење које поштује људска права и ради на њиховом унапређењу, обезбеђује механизме за борбу против дискриминације и повећава равноправност, те на крају омогућава ефикасно и делотворно извршавање јавних дужности и обавеза.

Програм је пружио подршку локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања, омогућио размену информација и знања, подстицао развој и примену локалних регулатива и политика, стимулисао успостављање локалних услуга еУправе и допринео подизању свести о користима примене механизама доброг управљања. 

Kроз свеобухватну интервенцију јачања капацитета, Swiss PRO је допринео институционализацији и формализацији процеса примене принципа доброг управљања у раду локалних самоуправа и постигао видљиве системске промене на основу којих је 37.205 корисника и корисница остварило приступ услугама и унапредило знања.

Ово је, у сарадњи са СKГО, остварено кроз развој 446 локалних регулатива које се примењују у 62 ЈЛС, унапређујући на тај начин извршавање јавних дужности и обавеза, док је кроз активности изградње капацитета у 164 ЈЛС унапређено знање запослених о добром управљању. 

Посебна пажња је била усмерена на бољи приступ еУслугама кроз унапеђење еУправе у 70 ЈЛС, као и на унапређење пружања услуга и рад са грађанима и грађанкама у 27 ЈЛС. Поред тога, у 16 ЈЛС учешће грађана и грађанки у планирању буџета допринело је ефикаснијем коришћењу буџета локалних самоуправа у интересу заједнице. 

У сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и СKГО у оквиру програма Swiss PRO успостављена је Годишња награда за најбоље праксе локалних самоуправа у примени принципа доброг управљања. Годишња награда се додељује већ четири године као дугорочна мера Владе Србије за унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу.

Пример добре праксе у области доброг управљања

РАВНОПРАВНИЈИ ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА – ЗДРАВИЈЕ ДРУШТВО

Општина Жагубица је кроз инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм ЕУ ПРО реконструисала систем грејања Дома здравља у циљу боље енергетске ефикасности, али се при томе водило рачуна и о рањивим групама. Тако је Дом здравља уз подршку програма Swiss PRO усвојио Правилник о лечењу пацијената из осетљивих група којим се прописује приоритет у поступању са особама са инвалидитетом, трудницама и децом до 15 година, чиме се остварује принцип недискриминације у пракси. 

Додатно, Дом здравља редовно спроводи истраживање задовољства пацијената пруженим услугама, као и резултатима примене усвојеног Правилника (94% испитаника исказало задовољство), чиме се јача принцип учешћа.