Preparing documents . . .

Swiss PRO
 • Влада Републике Србије
 • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
 • УНОПС
 • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Конкурси / Јавни позиви

затворен

Рок за пријаву:
петак, 3. август 2018.
24:00

CFP 07-2018

Јавни позив за техничку подршку локалним самоуправама за унапређење процедура за финансирање пројеката организација цивилног друштва

 • Датум објаве: среда, 20. јун 2018.

 • Датум затварања: петак, 3. август 2018. 24:00


Постаните одговорнији и транспарентнији у препознавању, финансирању и задовољавању јавних интереса кроз пројекте које развијају и спроводе локалне организације цивилног друштва.

Програм ће пружити техничку подршку до 10 локалних самоуправа (ЛС) да развију или унапреде неопходне процесе, процедуре и прописе о финансирању локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва (ОЦД) у складу са принципима доброг управљања, а затим исте и спроведу у партнерству са ОЦД.

Да ли испуњавате следеће услове?

 • Једна сте од 99 градова и општина који могу да се пријаве за подршку програма Swiss PRO, и припадате неразвијеним категоријама општина, тј. III и IV групи према степену развијености
 • Спремни сте за рад на побољшању локалног управљања у вези са темом Јавног позива, уз стручну и техничку помоћ програма, без финансијских трошкова за локалну самоуправу.

Предност ће имати општине са неразвијеним или мање развијеним прописима који се односе на тему овог позива, ради омогућавања њиховог даљег развоја и пружања адекватних услуга грађанима у остваривању њихових потреба и права.

Позив се спроводи у две фазе:

I Техничка подршка за развијање или унапређење:

 • локалних прописа и процедура у вези са доделом средстава ОЦД за пројекте од јавног интереса
 • локалне политике која дефинише јавни интерес
 • поступка за поновно процењивање јавног интереса
 • механизма за прац́ење пројеката које спроводе ОЦД и евалуацију њихових резултата

II Подршка за спровођење пројеката у партнерству са ОЦД који обухвата:

 • верификацију усвојених или ажурираних прописа за одговорнији и транспарентнији процес финансирања локалних пројеката ОЦД
 • објављивање новог Јавног позива за предлоге пројеката од јавног интереса усмереног на ЛС које су добиле техничку подршку у I фази
 • обавезно партнерство ЛС са ОЦД
 • пренос средства гранта на одређени рачун ЛС за спровођење пројекта
 • финансијско учешће ЛСУ у износу од 10% од укупне вредности пројектa

Вредност гранта: 14.000 ЕУР

Трајање интервенције: 7 месеци техничке подршке + 11 месеци за спровођење пројекта

Како се пријавити?

 • Преузмите детаљне информације о позиву као и пријавне формуларе са интернет странице www.swisspro.org.rs
 • Посетите једну од осам инфо-сесија на којима ћемо презентовати детаље позива у:
  • Шабац, у понедељак, 25. јуна, Центар за стручно усавршавање (Николе Тесле 1А) у 11 часова
  • Ужице, у уторак, 26. јуна, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању (Немањина 52) у 11 часова
  • Крагујевац, у среду 27. јуна, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању (Града Сирена 15, улаз бр. 2.) у 11 часова
  • Краљево, у четвртак 28. јуна, Градска управа Краљево, сала 2 (Трг Јована Сарића 1) у 11 часова
  • Смедерево, у понедељак 2. јула, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању (Горанска бб, 2. спрат) у 11 часова
  • Зајечар, у уторак 3. јула, Регионална агенција за развој источне Србије (Трг ослобођења 1) у 11 часова
  • Врање, у среду 4. јула, Градска управа Врање (Краља Милана 1), у 11 часова
  • Ниш, у четвртак 5. јула, Регионални центар за професионални развој запослених (Париске комуне бб) у 11 часова
 • Пошаљите попуњене пријавне формуларе у складу са условима Јавног позива до 3. августа 2018. на rsoc.applications@unops.org

• Захтеве за појашњење упутите на мејл адресу rsoc.cfp.clarifications@unops.org најкасније до 27. јула 2018. године.

О Позиву

Укупан буџет позива за техничку подршку и доделу бесповратне помоћи локалним самоуправама је 70.000 евра. Ова иницијатива само је једна од активности коју финансира Влада Швајцарске кроз развојни програм Swiss PRO у циљу побољшаног приступа локалних рањивих група њиховим правима и потребама путем бољег обезбеђивања политика и пракси социјалне укључености.

Избор корисника ће се вршити евалуацијом и рангирањем поднешених пријава за интервенцију.

Више о програму као и о процесу, критеријумима за избор корисника и начину аплицирања можете сазнати на инфо сесијама и опису и критеријумима Јавног позива у наставку.


Документација