Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

O нама / Партнери

Програм Swiss PRO ће се спроводити у партнерству, уз активно учешће и у консултацијама са институцијама на националном и локалном нивоу. Овај приступ допринеће одрживости програмских интервенција и омогућити институцијама преузимање власништва над процесима које програм спроводи, а у циљу дугорочног остваривања интереса грађана.

Донатор:

Програм финансира Влада Швајцарске кроз Швајцарску агенцију за развој и сарадњу (СДЦ).

Швајцарска, као поуздани партнер Србије и један од највећих билатералних донатора, промовише поштовање једнаких права, подржава демократизацију и економију засновану на знању, негује транспарентност и одговорност, и подстиче учешће грађана и оснаживање жена.


Имплементатор:

Програм спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у Србији.

УНОПС примењује приступ заснован на људским правима у свим фазама пројеката које спроводи. У тесној сарадњи са локалним заједницама, која омогућава дугорочне и одрживе исходе, УНОПС помаже људима да граде боље животе, бори се против неједнакости и ствара прилике за најугроженије. Док ће се УНОПС бавити свим програмским областима - добрим управљањем, социјалном укљученошћу и родном равноправношћу, активности везане за унапређење добре управе на локалном нивоу реализоваће се у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).


Кључни партнери:

Наши кључни партнер је Влада Србије, односно њене институције: Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБС).

Партнерске институције:

Програм се спроводи у сарадњи са организацијама од значаја за програмске области деловања, локалним самоуправама и институцијама Владе Републике Србије:

Локалне самоуправе из Шумадије и Западне, Јужне и Источне Србије обухваћене програмом представљају кључне актере и кориснике програма који, заједно са својим институцијама и организацијама цивилног друштва, треба да преузму власништво над активностима које се спроводе на њиховој територији.