Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Конкурси / Тендери

затворен

Рок за пријаву:
четвртак, 12. јул 2018.
12:00 CET

RFP/2018/4825

Спровођење процене е-управе у локалним самоуправама у Србији (UNOPS-SWISSPRO-2018-S-002)

  • Датум објаве: уторак, 12. јун 2018.

  • Датум затварања: четвртак, 12. јул 2018. 12:00 CET


Документација