Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Конкурси / Тендери

затворен

Рок за пријаву:
петак, 13. јул 2018.
12:00 CET

RFP/2018/4698

Подршка општинама за побољшање социјалне укључености кроз унапређење услуга социјалне заштите (UNOPS-SWISSPRO-2018-S-001)

  • Датум објаве: четвртак, 7. јун 2018.

  • Датум затварања: петак, 13. јул 2018. 12:00 CET


Документација