Preparing documents . . .

Swiss PRO
 • Влада Републике Србије
 • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
 • УНОПС
 • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Конкурси / Јавни позиви

затворен

Рок за пријаву:
понедељак, 20. мај 2019.
24:00

CFP 02-2019

Јавни позив за подршку градова и општина за спровођење социјално-иновативних пројеката у партнерству са организацијама цивилног друштва

 • Датум објаве: петак, 12. април 2019.

 • Датум затварања: понедељак, 20. мај 2019. 24:00


Желите да спроведете нове идеје по мери своје заједнице?

Да ли се ваше идеје односе на оснаживање рањивих група кроз обуке за бољу запошљивост или на бољу доступност јавних услуга за рањиве групе укључујући услуге здравства, образовања и социјалне заштите?

Подносилац пријаве мора да испуни следеће критеријуме:

 • Да буде једна од 16 локалних самоуправа (ЛС) којима је додељена техничка помоћ у оквиру прве фазе овог Јавног позива, а то су: Бабушница, Бела Паланка, Босилеград, Владичин Хан, Власотинце, Зајечар, Ивањица, Крагујевац, Нови Пазар, Нова Варош, Неготин, Рашка, Смедерево, Смедеревска Паланка, Трговиште и Ћуприја.
 •  Да је ЛС усвојила један или оба правилника (Правилник о утврђивању јавног интереса и Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине/града за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења) који су израђени у оквиру техничке помоћи
 • Да је склопљено обавезно партнерство између ЛС (водећи партнер) и локалне организације цивилног друштва - ОЦД (пројектни партнер)

Критеријуми за избор партнерске ОЦД:

 • Само ОЦД званично регистрована најмање једну годину која има јасну и доказану евиденцију о учешћу на претходним пројектима који укључују међународне донаторе и организације.
 • За предлоге пројеката који подразумевају пружање посебних услуга социјалне заштите ОЦД морају бити лиценциране за пружање предложених услуга социјалне заштите, са најмање две године искуства у пружању таквих услуга.

Вредност гранта: од 10.00 до 14.000 евра (предлози буџета морају бити изражени у америчким доларима – од 11.400 до 16.000)

Трајање пројекта: од осам до 11 месеци

Како се пријавити?

 • Преузмите детаљне информације о позиву као и формуларе за предлог пројекта са интернет странице www.swisspro.org.rs
 • Пошаљите попуњен концепт пројекта у складу са условима позива до 20. маја 2019. на rsoc.applications@unops.org
 • Захтеве за појашњење упутите на мејл адресу rsoc.cfp.clarifications@unops.org најкасније до 8. маја 2019. године

О Позиву

Укупан буџет позива за доделу бесповратне помоћи поменутим ЛС којима је пружена техничка помоћ је 85.000 евра (96.000 америчких долара). Програм ће директно подржати до шест локалних пројеката који се спроводе у партнерству ЛС и ОЦД у области социјалних иновација који ће одговорити на потребе локалног становништва из рањивих група. Ова иницијатива само је једна од активности коју финансира Влада Швајцарске кроз развојни програм Swiss PRO у циљу побољшаног приступа рањивих група њиховим правима и потребама путем бољег обезбеђивања политика и пракси социјалне укључености.

Избор корисника ће се вршити евалуацијом и рангирањем поднетих предлога пројекта.

Више о програму као и о процесу, критеријумима за избор корисника и начину пријаве можете сазнати у опису и критеријумима Јавног позива.


Документација