Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Конкурси / Јавни позивизатворен
CFP 01-2019

Рок за пријаву:
уторак, 16. април 2019.
24:00


затворен

Рок за пријаву:
петак, 8. фебруар 2019.
24:00