Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Бољи приступ правима за 3.500 грађана уз подршку Владе Швајцарске

  • Ниш, 8. јул 2021.

Саветодавне службе у 13 локалних самоуправа пружиле су правну подршку за више од 3.500 грађана, међу којима су најзаступљеније вишеструко рањиве категорије жена, припадници ромске националне мањине, стара лица, дуготрајно незапослени и особе са инвалидитетом, истакнуто је на догађају који је програм Swiss PRO организовао 8. јула 2021. године у Нишу.

„Основни циљ јавне управе, сваке општинске, градске или националне институције, јесте унапређење квалитета живота грађана, а нарочито оних најрањивијих. За успех било које активности у јавној управи потребни су посвећени професионалци, који су кроз рад у саветодавној служби уз бољи приступ правима за грађане успоставили основу за системски и свима доступан механизам бесплатне правне подршке”, истакао је Саша Могић, помоћник министарке државне управе и локалне самоуправе и најавио скоро усвајање Програма реформе система локалне самоуправе. 

Уз подршку Владе Швајцарске кроз програма Swiss PRO у оквиру јавног позива под слоганом „Лакши приступ вашим правима” додељена је подршка у укупној вредноси од скоро 200.000 евра за пројекте успоставлајња и рада саветодавне службе у Бабушници, Белој Паланци, Ћуприји, Чајетини, Kнићу, Kрупњу, Малом Црнићу, Медвеђи, Рачи, Свилајнцу, Сјеници, Сурдулици и Жагубици.

„Локалне самоуправе су кроз ове пројекте направиле изузетан резултат, поготово када погледамо претходну годину која је била веома тешка и са доста ограничења. Швајцарска ће наставити да подржава активности социјалног укључивања и ова област ће имати значајно место у нашем четворогодишњем програму сарадње који тренутно развијамо“, навео је Петар Василев, национални програмски службеник Швајцарске канцеларије за сарадњу.

Пројекти су спроведени у периоду од јуна 2019. до априла 2021. године кроз пружање правне подршке у виду помоћи у попуњавању формулара, писању поднесака, пружању правних савета и општих правних информација и укључивали су ангажовање дипломираних правника, набавку неопходне опреме за рад Саветодавне служе у згради општине, као и теренски рад. 

„У току реализације пројеката је усвојен и Закон о бесплатној правној помоћи, тако да су ови пројекти послужили и као добра припрема за поступање по новом закону. Од 13 пројеката чак у осам локалних самоуправа ће се наставити ангажман правника, чиме ће се обезбедити одрживост интервенције и насатавити да се пружа ова врста услуге“, истакла је Ана Недељковић Беља, национална менаџерка програма Swiss PRO.

Профил подржаних корисника и корисница је разноврстан и показује да су саветодавне услуге пружене онима којима су највише потребне, навела је Наташа Ивановић, службеница за социјалну укљученост на програму Swiss PRO.

„Од укупно 3.517 корисника услуга саветодавне службе више од 1.500 су биле жене, скоро 900 Рома, такође скоро 900 старих лица, мало мање од 800 незапослених и 270 особа са инвалидитетом. Најчешће је подршка била пружена у области социјалне заштите, затим у области општинске и комуналне службе, као и породичног и наследног права“, истакла је Ивановић.

Више информација о резултатима рада 13 саветодавних служби можете наћи у прегледу резултата пројеката.