Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Влада Швајцарске преко програма Swiss PRO допринела унапређењу квалитета живота скоро 60.000 људи у Србији

  • Београд, 16. септембар 2022.

Унапређено локално управљање, бољи приступ услугама кроз унапеђење еУправе, ојачани капацитети локалних самоупарава за пружање услуга и рад са грађанима и грађанкама, као и побољшан социо-економски положај више од 15.000 људи из рањивих група и оснажени локални механизми за родну равноправност широм Србије, само су неки од резултата које је у претходне четири године остварио програм Swiss PRO у сарадњи са локалним у националним партнерима, а уз подршку Владе Швајцарске.

На финалном догађају програма Swiss PRO одржаном 16. септембра 2022. године у Београду под називом „Покретачи промена", представницима и представницама подржаних локалних самоуправа додељене плакете за допринос који су у периоду од 2018. до 2022. године дале унапређењу доброг управљања, социјалне укључености и родне равноправности на локалном нивоу. Резултати су приказани и кроз видео о утицају програма, док је финална публикација подељена свим учесницима догађаја.

„Swiss PRO је подржао локалне самоуправе да пруже додатне и боље услуге свим грађанима, на правичнији, ефикаснији и ефективнији начин. Програм је успешно пружио подршку локалним властима у спровођењу низа кључних реформи, укључујући и већу одговорност и транспарентност у обављању јавних послова“, рекао је амбасадор Швајцарске у Србији, Урс Шмид.

Поред захвалности Swiss PRO тиму у УНОПС и националним партнерима, амбасадор је посебно истакао посвећеност локалних самоуправа и других локалних актера који су својим залагањем, радом и идејама посвећено радили на побољшању квалитета живота у локалним заједницама.

Резултате и утицај Swiss PRO представили су представници кључних партнера програма, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сталне конференције градова и општина и УНОПС у Србији.

„Oво је био заједнички напор, који укључује не само министарства и СКГО, већ и локалне самоуправе и цивилно друштво и са поносом могу да кажем да су наше заједничке иницијативе дале опипљиве резултате. Спремни смо да наставимо рад на унапређењу локалног управљања уз подршку донатора и партнера”, рекла је Микела Телатин, директорка вишедржавне Kанцеларије УНОПС-а у Србији.

Swiss PRO је допринео примени принципа доброг управљања у свакодневном раду локалних самоуправа и тако постигао видљиве системске промене. Развијено је чак 446 локалних регулатива које се примењују у 62 града и општине које су унапредиле извршавање јавних послова и пружање услуга грађанима и грађанкама.

„Подршка Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO изузетно је значајна јер је суштински допринела напорима Владе Србије и Министарства државне управе и локалне самоуправе да јавну управу учини модерним сервисом за грађане и привреду”, истакао је испред Министарства државне управе и локалне самоуправе Александар Тривић Ловчански, посебни саветник министра са овлашћењима шефа Kабинета.

Посебна пажња је била усмерена бољем приступу еУслугама кроз унапеђење еУправе у 70 градова и општина, а развијене су нове еУслуге које су становништву омогућиле да брзо и лако приступе одређеним правима и услугама које су у надлежности локалне администрације, попут издавања информације о локацији, подношења захтева за накнаду зараде током породиљског одсуства и других.

Стална конференције градова и општина (СKГО) била је партнер УНОПС у реализацији дела активности  програма Swiss PRO у области доброг управљања на локалном нивоу.

„Уз подршку Swiss PRO програма, градови и општине унапредили су и успешно усвојили поступак укључивања грађана у процес израде локалног буџета. Kроз нашу сарадњу СKГО је значајно унапредио и сопствене капацитете, створен је сервис за подршку развоја доброг управљања у свим локалним самоуправама и формирали заједницу знања, ресурса и партнерске подршке”, рекао је Никола Тарбук, генерални секретар СKГО.

Swiss PRO је значајно унапредио капацитете локалних самоуправа за планирање и спровођење услуга социјалне заштите, а остварена партнерства између организација цивилног друштва и локалних институција допринела су  бољем и ефикаснијем одговору на потребе рањивих група у локалним заједницама. Остварен је бољи приступ јавним услугама у области социјалне заштите, здравства и образовања за рањиве групе, са  посебном пажњом усмереном на  децу и младе, особе са сметњама у развоју, старија лица и припаднике и припаднице  ромске националне мањине.

„Највећи резултат програма је промена живота људи на боље. Swiss PRO је умногоме допринео унапређењу капацитета локалних самоуправа у спровођењу политика и побољшању приступа услугама којима се пружа социјална заштита. Оставио је дубок траг јер је пружио свеобухватну подршку и организацијама цивилног друштва, као значајном капацитету за пружање услуга социјалне заштите на локалном нивоу”, рекла је Биљана Зекавица помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Активности програма у области родне равноправности на локалном нивоу обухатиле су  израду и примену политика родне равноправности. Подршка је пружена локалним иницијативама које су допринелу повећању учешћа жена у процесима одлучивања као и њиховом побољшаном положају у локалним заједницама, посебно у сеоским срединама.

„Kроз приступ и однос који је тим Swiss PRO изградио са локалним и националним партнерима, показали смо да смо спремни и отпорни на изазове које спровођење оваквих развојних програма са собом носи. То је посебно дошло до изражаја током пандемије ковида 19, када смо уз подршку Владе Швајцарске пружили додатну помоћ најрањивијим групама у локалним заједницама”, навела је Ана Недељековић Беља, национална меџерка Swiss PRO програма.

Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, уз подршку Владе Швајцарске у сарадњи са Владом Србије спровела је Kанцеларија УНОПС у Србији у партнерству са СKГО у 99 градова и општина из региона Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије.

Више информација о резултатима техничке подршке локалним самоуправама и 170 пројеката реализованих у оквиру Swiss PRO доступно је у одељку Резултати програма.