Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Уз подршку Владе Швајцарске унапређен положај више од 2.800 људи из рањивих група

  • Ћуприја, 10. јун 2021.

Осам локалних самоуправа су у партнерству са организацијама цивилног друштва и уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO спровеле социјално иновативне пројекте који су допринели бољем квалитету живота више од 2.800 грађана и грађанки из најрањивијих друштвених група, истакнуто је на догађају који је одржан 10. јуна 2021. године у Ћуприји.

Укупно 2.580 грађана и грађанки добило је подршку кроз унапређење приступа различитим јавним услугама у области здравства и социјалне заштите, док је око 230 људи из рањивих друштвених група економски оснажено кроз стручну обуку, од чега је њих 145 остварило радни ангажман и повећало приходе.

„Сарадња са локалним самоуправама је кључна за унапређење квалитета живота грађана, испуњавања њихових права, доступност јавних услуга и равноправност свих грађана Србије. У том процесу је и улога организација цивилног друштва веома значајна, што показују и резултати ових пројеката. Посебно је охрабрујуће што је постигнута пуна одрживост иновативних услуга које су кроз ове пројекте покренуте“, рекла је помоћница министарке за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Мирјана Ћојбашић и захвалила се на дугогодишњом подршци Владе Швајцарске и УНОПС-у.

Током догађаја су додељени сертификати за успешну реализацију пројеката у Власотинцу, Ивањици, Смедереву, Рашки, Ћуприји, Новом Пазару, Неготину и Зајечару. Пројекти спроведени у оквиру јавног позива под слоганом „Нове идеје по мери заједнице” били су укупне вредности преко 110.000 евра. 

„Резултати ових пројеката показују да ако удружимо снаге и комплементарно делују различити сектори, може се направити позитивна промена. Пројекти су успели да идентификују које су потребе рањивих група и да на прави начин помогну најрањивијим члановима заједнице. Влада Швајцарске је спремна да настави са подршком свим иницијативама са локалног и националног нивоа усмереним на унапређење социјалног укључивања у Србији“, истакао је Рихард Kоли, шеф Kанцеларије за развој и сарадњу Амбасаде Швајцарске.

Kонтинуирана подршка Владе Швајцарске и сарадња и усмерење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања кључни су за успех у пружању подршке у циљу боље социјалне укључености коју кроз програм Swiss PRO и друге програме спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у Србији, навео је Марко Вујачић, шеф програма УНОПС у Србији. 

„Јако је важно што су локалне самоуправе решиле да подрже услуге које су настале у оквиру ових осам пројеката, како би настале да постоји и у будућности. Организације цивилног друштва могу да помогну у решавању проблема, а нарочито потреба рањивих група на локалном нивоу. Партнерство има смисла и треба га подржавати и продубити”, навео је Вујачић.

Председник општине Ћуприја Јовица Антић је такође нагласио значај партнерства са организацијама цивилног друштва и истакао да се то нарочито показало током ванредне ситуације изазване пандемијом ковида 19.

„На самом почетку кризе издате су дозволе за кретање особама које обављају послове из домена социјалне заштите, што је удружењима као пружаоцима услуга омогућило несметано деловање на терену и пружање подршке старијим лицима и особама са инвалидитетом, што је био и главни циљ пројекта који смо спровели уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO”, навео је Антић.

Уз подршку програма Swiss PRO најпре су унапређене процедуре за финансирање организација цивилног друштва за пружање услуга грађанима, након чега је уследила подршка за спровођење 28 социјално иновативних пројеката ОЦД и још осам пројеката локалних самоуправа у партнерству са ОЦД. 

„Упркос тешким условима током пандемије ковида 19, локалне самоуправе су успеле да спровођењем ових пројеката унапреде квалитет живота најугроженијих суграђана. Укупан број корисника подршке је чак четири пута већи од иницијално планираних“, истакла је Ана Недељковић Беља, национална менаџерка програма Swiss PRO.

Подршка рањивим групама заснована је на анализи потреба локалних заједница и њихових приоритета, рекла је Наташа Ивановић, службеница за социјално укључивање програма Swiss PRO.

„Профил подржаних корисника и корисница је разноврстан, а највише су заступљени млади, жене, особе са инвалидитетом и деца. Подршка је поред стручних обука и обука на радном месту, подршка је пружена и за унапређење менталног здравља кроз стручна саветовања, као и неурофидбек, говорне и физио-терапије за децу са потешкоћама у развоју и услугу помоћ у кући“, навела је Ивановић.

Више информација о резултатима социјално иновативних пројеката локалних самоуправа у партнерству са цивилним сектором можете наћи на сајту Swiss PRO у секцији Резултати програма.

Шеф Kанцеларије за развој и сарадњу Амбасаде Швајцарске Рихард Kоли обишао је и сензорну собу у Свилајнцу, која је део пројекта који локална самоуправа спроводи у партнерству са Центром за бригу о породици „Свилајнац“, уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO. 

Пројектом је досадашњи саветодавно-терапијски рад који се реализује у просторијама Центра за бригу о породици унапређен постављањем асистивне опреме за сензорну собу за децу и омладину са сметњама у развоју. Пројекат ће допринети побољшању моторичких и менталних вештина, самоконтроле, способности учења и комуникације, а тиме и квалитета живота деце. Поред пружања терапијске услуге, пројекат укључује и психолошку подршку за родитеље.