Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Транспарентност локалних самоуправа као механизам за борбу против корупције и веће укључивање грађана

  • Златибор, 29. новембар 2019.

Трећи тренинг у оквиру новог циклуса обука за примену концепта и принципа доброг управљања у локалним самоуправама у Србији одржан је од 27. до 29. новембра 2019. године на Златибору, уз учешће представница и представника 31 локалне самоуправе. Обуку се спроводи у оквиру програма Swiss PRO, уз подршку Влада Швајцарске, у циљу проширења базе експерата у области локалног управљања.

Примена принципа транспарентности у свакодневном раду локалне администрације била је главна тема о којој су контакт особе за добро управљање у градовима и општинама стекле нова знања и поделиле искуства са колегама. Обуци је допринела је и Славољупка Павловић, помоћница генералног секретара Kанцеларије повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

„Транспарентност у ширем смислу, не само у контексту примене Закона о пристутпу информацијама од јавног значаја, је изузетно јак антикоруптивни механизам, који у исто време омугућава укључивање грађана у процес доношења одлука. Важна је комуникација са тражиоцима информација од јавног значаја, од заказивања састанка код обимних и конфузних захтева, до дописа да се одређена информација не поседује“, истакла је представница Повереника.

Учесници тренинга су дискутовали о конкретним примерима и дилемама које се тичу одређивања претежнијег права у примерима тражења информацијама у области јавних набавки, које су најчешће биле предмет захтева.

„Трошење јавног новца је од интереса за грађане и не постоји други законом засновани интреси који су претежнији. Локалне самоуправе морају да побољшају праксу објављивања Одлука о буџету као и извршења. У 2019. години број притужби се повећао, од којих се врло значајан проценат односи баш на ћутање управе“, напоменула је Павловић, која је у Kанцеларији повереника и начелница Сектора за жалбе и извршења.

Проактивно објављивање је оцењено као најпожељнији механизам, који смањује захтеве за приступ информацијама од јавног значаја. Благоворемено ажурирање информатора, побољшање интернет презетнација, објављивање службеног гласника и релевантних аката само су неке од мера о којима је дискутовано.

Тренинг је део шире подршке којом Влада Швајцарске кроз програм Swiss PRO подржава општине и градове да створе основе за унапређење управљања и поступања јавног сектора на локалном нивоу. Подршка локалним самоуправама обухвата и увођење и унапређења е-Управе и пружања е-Услуга грађанима и привреди, прилагођавање локалних прописа новим законима, као и е-обуке и радионице размене искустава које Swiss PRO спроводи у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.