Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Швајцарска са више од 120.000 евра подржава ублажавање последица ковида 19 у ромским насељима

  • Београд, 12. април 2021.

Kроз програм Swiss PRO Влада Швајцарске подржава организације цивилног друштва и локалне самоуправе у спровођењу пројеката усмерених на ублажавање последица пандемије у подстандардним ромским насељима. Реализацијом 10 пројеката биће унапређен приступ правима и основним потребама за најмање 1.000 грађанки и грађана кроз спровођење политика и пракси социјалног укључивања.

Уз подршку Владе Швајцарске вредну око 123.000 евра пројекти ће у наредних осам до десет месеци бити реализовани у Бору, Kрагујевцу, Лебану, Лесковцу, Нишу, Новом Пазару, Пироту, Врању, Врњачкој Бањи и Зајечару.

Локалне самоуправе и организације цивилног друштва ће самостално или у партнерству реализовати пројекте којима се унапређује доступност јавних услуга у области образовања и здравства, побољшавају санитарни услови, пружа подршка за опоравак животних услова и стицање прихода, као и боља безбедност на раду за сакупљаче секундарних сировина. 

„Највећа вредност пројеката које програм Swiss PRO подржава је управо стварање промене која доводи до квалитативно бољег живота грађана и грађанки и социјалне укључености кроз бољи приступ јавним услугама. Фокус овог јавног позива био је на ромској популацији у подстандардним насељима јер је криза изазвана пандемијом ковида 19 имала велики утицај на овај вишеструко рањиви део ромске заједнице. Скоро 40 пријављених пројеката је јасно указало на велике потребе за разноврсном врстом подршке, нарочито у погледу побољшања санитарних услова и образовања деце“, истакла је Наташа Ивановић, службеница за социјалну укљученост на програму Swiss PRO. 

Пројекти су одабрани у оквиру јавног позива који је трајао од 25. јануара до 26. фебруара 2021. године и био отворен за 57 локалних самоуправа из Шумадије, западне, источне и јужне Србије које у складу са Мапирањем подстандардних ромских насеља имају на својој територији најмање једно неформално насеље са најмање 100 грађана и грађанки, као и организације цивилног друштва које имају најмање две године искуства, нарочито у раду на побољшању статуса ромске националне мањине.

Више информација о подржаним пројектима доступно је у прегледу резултата јавног позива.