Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Подршка Владе Швајцарске развоју општина у Србији

  • Београд, 30. април 2018.

Програм "Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO" представљен је локалним самоуправама током десет информативних састанака који су одржани у марту и априлу 2018. године. Више од 200 учесника и учесница из 86 градова и општина укључених у програм учествовало је у консултацијама и фокус групама које су се бавиле кључним програмским областима: добрим управљањем, социјалном укљученошћу и родном равноправношћу.

Након утврђивања степена разумевања који локалне самоуправе имају о програмским областима, као и увида у тренутне услуге које локалне самоуправе пружају грађанима и грађанкама у овим областима, закључено је да је градовима и општинама потребна подршка програма за унапређење управљања, нарочито у аспектима одговорности, транспарентности, учешћа грађана, ефикасности и делотворности рада локалних самоуправа.

Према речима представника и представница градова и општина, електронска управа, као један од алата за унапређење управљања, на локалу је и даље новина. Стога ће локалним самоуправама бити потребна значајна техничка и материјална помоћ у стварању нових електронских услуга, као и анализи и унапређењу постојећих, закључак је консултативних састанака.

Подршка програма биће важна и у области социјалне укључености. "Локалним самоуправама је потребна методолошка подршка у процени потреба рањивих група, као и у прилагођавању постојећих и стварању нових политика и пракси за социјалну заштиту", истакли су представници и представнице градова и општина.

Коначно, локалним самоуправама је, према наводима њихових представника и представница, потребна и подршка за унапређење примене принципа родне равноправности, као важног аспекта рада локалног јавног сектора и области која ће допринети унапређењу положаја и поштовања права жена и девојчица на локалном нивоу.

Програм Swiss PRO, који Влада Швајцарске финансира са 5,8 милиона евра и који траје до краја 2021. године, фокусиран је на пружање подршке 99 градова и општина у Србији у циљу побољшања квалитета живота грађана и грађанки, посебно оних који припадају рањивим друштвеним групама, кроз унапређење владавине права на локалном нивоу, јачање друштвене кохезије и повећање одговорности, транспарентности, ефикасности и делотворности локалних самоуправа, као и учешћа становништва у процесу доношења одлука.