Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Подршка Владе Швајцарске одговору на последице ковида 19 на локалном нивоу

  • Београд, 25. јануар 2021.

Програм Swiss PRO објавио је два нова јавна позива у циљу пружања подршке локалним заједницама у ублажавању утицаја кризе изазване пандемијом ковида 19. Влада Швајцарске ће кроз ова два позива са укупно 435.000 евра подржати до 30 пројеката којима се повећава доступност услуга социјалне заштите за најмање 1.000 корисника из рањивих друштвених група, као и побољшава приступ правима и основним потребама за најмање 300 грађана који живе у подстандардним ромским насељима.

До 20 локалних самоуправа ће добити подршку за спровођење услуга социјалне заштите усмерених на ублажавање ефеката ковида 19. Укупна вредност овог позива је 312.000 евра, а пројекти ће трајати од 10 до 12 месеци, уз могућност партнерства са Центром за социјални рад. 
 
Подршка је намењена за успостављање нове стандардизоване услуге социјалне заштите која се тренутно не пружа, проширење обухвата постојећих услуга социјалне заштите на већи број корисника и корисница или пилотирање иновативне услуге социјалне заштите. Додатно ће бити вредновани предлози пројеката који су израђени на основу претходно спроведене процене потреба рањивих група у смислу утицаја последица ковида 19, као и пројекти којима се успоставља међуопштинска сарадња и међусекторски приступ. 
 
Јавни позив је отворен до 26. фебруара 2021. године, а право учешћа имају 96 градова и општина из Шумадије, западне, источне и јужне Србије, и то из друге, треће и четврте групе развијености, а које тренутно пружају до три услуге социјалне заштите у локалној заједници. 
 
Још 10 локалних пројеката ће бити подржано у оквиру јавног позива за подршку одговору на последице ковида 19 у подстандардним ромским насељима. Укупна вредност овог позива је 123.000 евра, а пројекти ће трајати од осам до десет месеци. Право да се пријаве имају локалне самоуправе уз обавезно партнерство са организацијама цивилног друштва, док ОЦД могу и самостално да конкуришу.
 
Подршка је намењена за боље спровођење политика и пракси социјалног укључивања грађана и грађанки који живе у подстандардним ромским насељима кроз унапређење доступности здравствених услуга и санитарних услова, подршку деци у образовању, професионално оријентисану обуку за младе до 30 година, побољшање заштите на раду, подршку за опоравак животних услова или стицање прихода, као и подизање свести о ковиду 19 и подстицање промена у понашању.
 
И овај јавни позив је отворен до 26. фебруара 2021. године, а право учешћа имају 57 локалних самоуправа из Шумадије, западне, источне и јужне Србије које у складу са Мапирањем подстандардних ромских насеља имају на својој територији најмање једно неформално насеље са најмање 100 грађана и грађанки, као и организације цивилног друштва које имају најмање две године искуства, нарочито у раду на побољшању статуса ромске националне мањине.
 
Више информација о условима позива, начину пријаве и терминима информативних сесија за оба јавна позива могу се наћи на интернет страници програма Swiss PRO.


Документација