Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Остварен напредак у увођењу e−Управе у Србији, још посла пред локалним самоуправама

  • Београд, 1. јул 2019.

У чак 90% јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у Србији, матичне књиге су пребачене у електронски формат и пребачене на Централну сервисну магистралу органа (ЦСМ), док ће у наредном периоду велики број ЈЛС радити на унапређењу пружања еУслуга грађанима и грађанкама.

Како би у наредном периоду пружио подршку јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у увођењу еУправе, програм Swiss PRO, који подржава Влада Швајцарске, спровео је од августа до децембра 2018. године свеобухватно истраживање о тренутном стању еУправе и еУслуга које ЈЛС пружају грађанима и привреди, на репрезентативном узорку од 60 ЈЛС у Србији.

Кроз истраживање, које је спровео Девелопмент Цонсултинг Гроуп (ДЦГ) из Београда, посматрала су се три скупа индикатора који се односе на пружање електронских услуга, капацитет и спремност ЈЛС за реализацију еУслуга, информатичку писменост, перцепцију и задовољство корисника и корисница услугама еУправе.

Оно што показују резултати овог јединственог истраживања, јер је укључило и пружаоце и кориснике еУслуга, јесте велика неуједначеност у нивоима и квалитету увођења и примене еУправе, као и у пружању еУслуга, између различитих делова земље.

Налази истраживања према статистичким регионима говоре да је еУправа најразвијенија у Војводини, следи регион Шумадије и Западне Србије, док је регион Југоисточне Србије уопштено гледано, регион са нижим степеном развијености еУправе у поређењу са претходна два. Тако је најбоље оцењена ЈЛС из Војводине, Зрењанин са приближно 68% испуњених индикатора, док је у региону Шумадије и Западне Србије, најбољи резултат остварио Град Нови Пазар, са приближно 60% сагласности са задатим индикаторима, што је тек пар процената више од најбоље рангиране ЈЛС у региону Југоисточне Србије (Књажевац, са 56,9%).

Простор за унапређење постоји у области доступности еУслуга на порталу еУправа, јер само су 24 од 60 ЈЛС (40%) поставиле услуге на порталу еУправа, али само  мали број од њих заиста и нуди еУслуге. Градови и општине Лозница, Зрењанин, Нови Пазар и Врњачка Бања, с друге стране, нуде велики број потпуно спроводивих еУслуга, као што су, између осталог: услуге матичне службе, издавање личних докумената, подношење захтева за издавање потврда и других докумената, увид у стање пореског рачуна, пријава комуналног проблема, упис деце у вртић, е-Беба и друге.

У вези коришћења електронског управног поступка (еЗУПа), све ЈЛС су испуниле формалне услове за његово коришћење, што значи да су именовале два администратора и добиле сертификате за све запослене који су укључени у било коју од процедура, а пример добре праксе је Врњачка Бања која је једина ЈЛС која користи еЗУП за интерну размену података и докумената.

Скоро половина испитаних ЈЛС, чак 51,7%, има застареле интернет презентације који не одговарају стандардима, са лошом структуром и дизајном, па ће ЈЛС имати доста посла у наредном периоду у унапређењу својих интернет презентација.

Истраживање је такође показало да се ЈЛС свакодневно суочавају са два велика изазова када говоримо о еУправи, а то су кадровски и финансијски изазови.

Програм ће резултате и налазе истраживања користити за припрему јавног позива за пројектне предлоге, и управо кроз јавни позив покушати да одговори на потребе ЈЛС и да их подржи у даљем развоју еУслуга и увођењу еУправе.

Јавни позив за подршку ЈЛС у јачању капацитета за унапређење еУправе, биће објављен у јулу 2019. године. Програм Swiss PRO ће подржати до 40 ЈЛС за унапређење техничке и технолошке основе за унапређење еУправе и пружање еУслуга грађанима, кроз доделу бесповратних средстава за набавку опреме и пружање техничке подршке за развој и успостављање интерне функционалне управљачке структуре. Јавни позив биће намењен градовима и општинама из подручја деловања програма који обухвата два региона Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије.

Кратак извод из спроведеног истраживања са кључним резултатима, можете наћи на овом линку.


Документација