Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Одржане радионице о размени искуства на тему јавних набавки

  • Ниш, 13. децембар 2021.

Стална конференција градова и општина (СKГО) је у оквиру програма Swiss PRO организовала две дводневне радионице на тему „Размена искуства о планирању и спровођењу набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и изменама уговора о јавној набавци“. Радионице су реализоване 2. и 3. децембра 2021. године у Београду и 9. и 10. децембра 2021. године у Нишу.

Преко 60 учесника из око 30 ЈЛС имало је прилику да размени искустава и постојеће праксе у вези са начином планирања и спровођења набавки испод законског прага, имајући у виду да су прагови до којих наручиоци нису у обавези да примењују одредбе Закона о јавним набавкама значајно повећани.

Први дан радионице био је посвећен примерима добре праксе у уређивању, планирању и спровођењу набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, док је други сегмент радионице био посвећен размени искустава и добре праксе у погледу измена уговора о јавној набавци, имајући у виду да је Закон значајно проширио могућности наручилаца у погледу измене уговора о јавној набавци и детаљно регулисао разлоге за измену уговора.

Радионице су спроведене у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ који подржава Влада Швајцарске. Пројекат спроводи СKГО у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који реализује Kанцеларија уједињених нација  за пројектне услуге (УНОПС).