Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Објављен позив за годишњу награду за примену принципа доброг управљања

  • Београд, 31. јануар 2020.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је 29. јануара 2020. године Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години. Рок за достављање пријава је 20 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику РС“ (7/20 од 29.1.2020).

Прва Национална годишња награда за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу у 2018. години, успостављена је на иницијативу Министарства и Сталне конференције градова и општина (СKГО), уз подршку програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“. Спровођење конкурса другу годину за редом, од стране Министарства, чини да Годишња награда постане дугорочна мера Владе Србије којом се охрабрују и оснажују локалне самоуправе да континуирано раде на подизању квалитета услуга које јавни сектор пружа грађанима и привреди.

Годишња награда за најбољу праксу додељује се у четири области:

ефикасност и делотворност, 
транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе, 
одговорност и владавина права,
равноправност и анти-дискриминација.
Средства која ће победницима конкурса доделити Министарство из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе износе 10.400.000 динара. Победници у свакој од четири области стећи ће право на финансијску награду у износу од 2.600.000 динара.

Поред средстава из Буџетског фонда Министарства, а у циљу оснаживања подршке развоју и примени принципа доброг управљања у раду локалних самоуправа, победници конкурса ће бити награђени и додатним финансијским средствима која додељује СKГО из буџета програма Swiss PRO. Укупан фонд из овог додатног извора финансирања Годишње награде износи 3.840.000 динара и биће расподељен једнако на четири победника, према условима Јавног позива. 

Локалне самоуправе не конкуришу по посебном поступку за додатна средства већ достављају јединствену пријаву образложену у пријавном формулару, а према условима из Јавног позива.

Пријаве на конкурс за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу достављају се искључиво електронским путем, на мејл адресу: godisnja.nagrada@mduls.gov.rs на одговарајућем пријавном формулару који се преузима на интернет презентацији Министарства

Пристигле пријаве ће на основу унапред дефинисаних критеријумима оцењивати комисија коју чине представници Министарства, СKГО и програма Swiss PRO. Након евалуације, комисија ће формирати предлог одлуке о додели годишње награде за сваку од наведених области и доставити га министру надлежном за послове локалне самоуправе, који доноси одлуку. 

Са јединицама локалне самоуправе којима буде додељена награда Министарство ће закључити уговоре о коришћењу бесповратних средстава из Буџетског фонда и извршити пренос одобреног износа. Такође, СKГО ће са победницима конкурса потписати посебне уговоре о донацији за средства која се додељују из буџета програма Swiss PRO.

Текст Јавног позива и пријавни формулар налазе се на сајту Министарства, а доступни су и у прилогу овог текст, као и званично Обавештење за локалне самоуправе које конкуришу за Годишњу награду.


Документација