Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Објављен јавни позив за доделу годишњих награда за најбољу праксу у примени принципа доброг управљања

  • Београд, 21. јануар 2022.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је 21. јануара 2022. године Јавни позив за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2021. години. Рок за достављање пријава је 20 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику РС“ (број 09/22).

Прва Национална годишња награда за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу у 2018. години успостављена је на иницијативу МДУЛС и Сталне конференције градова и општина (СKГО), уз подршку програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који имплементира Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Спровођење конкурса четврту годину за редом од стране Министарства, чини да ова годишња награда постане дугорочна мера Владе Србије којом се охрабрују и оснажују локалне самоуправе да континуирано раде на подизању квалитета услуга које јавни сектор пружа грађанима и привреди.

Годишња награда за најбољу праксу додељује се у четири области:

  • ефикасност и делотворност,
  • транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе,
  • одговорност и владавина права, и
  • равноправност и анти-дискриминација.

Средства која ће победницима такмичења доделити МДУЛС износе 9,2 милиона динара. Победници у свакој од четири области стећи ће право на финансијску награду у износу од 2,3 милиона динара.

Поред средстава из фонда Министарства, а у циљу оснаживања подршке развоју и примени принципа доброг управљања у раду локалних самоуправа, победници конкурса ће бити награђени и додатном рачунарском опремом (по три декстоп рачунара и три брза скенера), која додељује СKГО из буџета програма Swiss PRO. Локалне самоуправе не конкуришу по посебном поступку за додатна средства, већ достављају јединствену пријаву образложену у пријавном формулару, а према условима из Јавног позива.

Пријаве на конкурс за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу достављају се искључиво електронским путем, на мејл адресу: годисња.награда@мдулс.гов.рс, на одговарајућем пријавном формулару који се преузима на интернет презентацији МДУЛС, а за преузимање је доступно и званично Обавештење за локалне самоуправе које конкуришу за Годишњу награду.

Пристигле пријаве ће на основу унапред дефинисаних критеријумима оцењивати комисија коју чине представници Министарства, СKГО и програма Swiss PRO. Након евалуације, комисија ће формирати предлог одлуке о додели годишње награде за сваку од наведених области и доставити га министру надлежном за послове локалне самоуправе, који доноси одлуку.

Са јединицама локалне самоуправе којима буде додељена награда Министарство ће закључити уговоре о коришћењу средстава годишње награде и извршити пренос одобреног износа. Такође, СKГО ће са победницима конкурса потписати посебне уговоре о донацији за рачунарску опрему која се додељује из буџета програма Swiss PRO.


Документација