Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Продужен рок за подношење пријава за Пакете подршке за унапређење транспарентности и грађанског учешћа

  • Београд, 17. октобар 2018.

У оквиру програма Swiss PRO, Стална конференција градова и општина продужила је до 23. октобра 2018. године рок за подношење пријава за доделу Пакета подршке за унапређење транспарентности и грађанског учешћа на локалном нивоу.

Позив за подношење пријава је објављен у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, који спроводи Стална конференција градова и општина у оквиру Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO”, који подржава Влада Швајцарске, а имплементира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз, обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама.

Право учешћа 

Право на учешће у позиву за доделу пакета подршке за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу имају сви заинтересовани градови, општине и градске општине у Републици Србији.

Локалне самоуправе које су се већ пријавиле за Пакет подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу (реф. бр. ПП-01/2018), као и за Пакет подршке за унапређење антикорупцијских политика на локалном нивоу (реф. бр. ПП-03/2018), могу да се пријаве и за Пакет подршке за унапређење грађанског учешћа и транспарентности у оквиру овог позива, односно продуженог рока за подношење пријава, али ће се претходно поднете пријаве сматрати приоритетним избором ЈЛС за доделу пакета подршке. Осим тога, ЈЛС које су се већ пријавиле за пакете подршке за унапређење грађанског учешћа и транспарентности не морају поново да подносе пријаву.

Биће додељено укупно 6 пакета подршке.

Документи за преузимање

Пријавни формулар.doc

Упутство за пријављивање за пакет подрске.doc

Рокови

Рок за достављање пријава је 23. октобар 2018. године.

За све додатне информације у вези са подношењем пријава за пакете подршке, можете контактирати Андреу Гудурић Јањушевић (011/ 735 79 31, andrea.guduric@skgo.org).