Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Kвалитетнији живот за више од 3.000 људи из рањивих група

  • Kрагујевца, 31. октобар 2019.

Положај више од 3.000 грађана и грађанки из рањивих група, међу којима су најзаступљеније жене, припадници и припаднице ромске националне мањине и млади, побољшан је кроз економско оснаживање и бољу доступност услуга у областима социјалне заштите, образовања и здравства. Ово су главни резултати 26 социјално иновативних пројеката које су спровеле локалне организације цивилног друштва у оквиру програма Swiss PRO који подржава Влада Швајцарске, истакнуто је на догађају који је одржан 31. октобра 2019. године у Kрагујевцу.

„Свакако треба подржати локалне самоуправе и невладин сектор да развијају нове и иновативне услуге у што већем броју како бисмо налазили заједничке моделе да олакшамо живот и побољшамо положај корисницима социјалне заштите. Јако је важно да водимо рачуна о стандарду квалитета услуга у социјалној заштити“, рекла је помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Слађана Чабрић.

Више од 1.200 грађана и грађанки је добило подршку кроз различите услуге социјалне заштите, више од 1.100 додатну здравствену подршку, обуке за различита занимања успешно је завршила 321 особа, а њих 133 је стекло и запослење, док је 152 деце из рањивих породица остварило додатну подршку у образовању.

„Највећа вредност ових пројеката је стварање промене на локалном нивоу која има ефекат на бољи квалитет живота корисника, било у економском, друштвеном или културном смислу. Влада Швајцарске ће наставити да подржава иницијативе социјалног укључивања рањивих група“, истакао је Петар Василев, национални службеник програма Швајцарске канцеларије за сарадњу у Србији.

Шеф програма Kанцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у Србији, Марко Вујачић је навео да је у оквиру досадашњих развојних програма УНОПС-а преко 30.000 особа из различитих рањивих група добило директну подршку и остварило непосредну корист у циљу боље социјалне укључености.

„Ови пројекти пружају подршку онима којима је најпотребнија, рањивим друштвеним групама. Организације цивилног друштва могу и треба да буду партнер и ресурс локалних самоуправа, јер поседују значајне капацитете који понекад нису довољно искоришћени. Треба да наставимо са иновацијама како бисмо на још боље начине изашли у сусрет потребама грађана, а посебно оним из најрањивијих група“, истакао је Вујачић.

Ана Недељковић Беља, национална менаџерка програма Swiss PRO, истакла је да подршка социјалној укључености на локалном нивоу представља један од три стуба програма, уз добро управљање и родну равноправност.

„У наредне две године очекујемо додатне резултате пројеката који ће директно унапредити животе преко 5.000 људи кроз саветодавне службе за грађане и услуге социјалне заштите“, рекла је Недељковић Беља.

Подршка рањивим групама заснована је на анализи потреба локалних заједница и њихових приоритета, рекла је Наташа Ивановић, службеница за социјално укључивање програма Swiss PRO.

„Профил подржаних корисника и корисница је разноврстан, а највише су заступљене жене, припадници ромске националне мањине и млади. Међу корисницима пројекта су и старији људи, особе са инвалидитетом, оболели од малигних болести, деца, самохрани родитељи, корисници социјалне новчане помоћи и радници без квалификација“, навела је Ивановић.

Током догађаја су додељени сертификати за успешну реализацију 26 социјално иновативних пројеката које су спровеле организације цивилног друштва уз подршку програма Swiss PRO са скоро 350.000 евра. Поред пројеката цивилног друштва, у оквиру јавног позива под слоганом “Нове идеје по мери заједнице” програм Swiss PRO подржао је и осам партнерских пројеката локалних самоуправа и организација цивилног друштва са преко 100.000 евра. Реализација ових пројеката је у току и пружиће подршку за најмање 650 људи из рањивих група у Власотицу, Ивањици, Смедереву, Рашки, Ћуприји, Новом Пазару, Неготину и Зајечару.