Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Конкурси / Тендери

затворен

Рок за пријаву:
среда, 19. септембар 2018.
12:00 CET

RFP/2018/5758

Спровођење истраживања задовољства грађана у локалним самоуправама из подручја интервенције програма (UNOPS-SWISSPRO-2018-S-005)

  • Датум објаве: уторак, 28. август 2018.

  • Датум затварања: среда, 19. септембар 2018. 12:00 CET


Документација