Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Шта радимо?

Добро управљање

Принцип доброг управљања представља један од три програмска стуба, а активности у овој области спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Социјална укљученост

Социјална укљученост, као други стуб програма, представља област у којој се реализују бројне програмске активности како би довеле до њеног унапређења, али и унапређења социјалних услуга.

Родна равноправност

Родна равноправност, као трећи стуб програма, у фокусу је као значајан принцип и област у којој се спроводе активности усмерене ка јачању институционалног оквира за примену овог принципа на локалном нивоу, као и ка унапређењу локалних политика родне равноправности.


Најновије вести

Нови Пазар, 6. новембар 2018.

Висока делегација Швајцарске посетила корисника Swiss PRO подршке у Новом Пазару

Висока делегација Швајцарске посетила је заједно са представницима програма Swiss PRO организацију „Мерхамет Санџак“ у Новом Пазару као једну од 26 организација цивилног друштва којима је...
Београд, 17. октобар 2018.

Продужен рок за подношење пријава за Пакете подршке за унапређење транспарентности и грађанског учешћа

У оквиру програма Swiss PRO, Стална конференција градова и општина продужила је до 23. октобра 2018. године рок за подношење пријава за доделу Пакета подршке за...
Београд, 17. октобар 2018.

Почела обука за добро управљање на локалном нивоу

У склопу програма Swiss PRO, 180 полазника похађаће обуку преко интернета о добром управљању на локалном нивоу коју организује Стална конференција градова и општина (СКГО). Ова...
Београд, 1. октобар 2018.

Почињу регионалне обуке о партиципативном буџетирању

У оквиру програма Swiss PRO у периоду од 2. до 26. октобра 2018. године биће организовано седам регионалних обука о спровођењу процеса партиципативног буџетирања. Ове дводневне...
Београд, 28. септембар 2018.

Почињу пријаве за е-обуку о добром управљању на локалном нивоу

У оквиру програма Swiss PRO, Стална конференција градова и општина (СКГО) организоваће е-обуку (учење на даљину) на тему „Добро управљање на локалном нивоу“. Обука која треба...
Србија, 21. септембар 2018.

Swiss PRO израдио Процену нивоа управљања у локалним самоуправама

Програм Swiss PRO је, преко свог партнера у реализацији, на репрезентативном узорку од 60 јединица локалне самоуправе (ЛСУ) у Србији, спровео истраживачки пројекат о оствареном нивоу...

Конкурси

VA/2018/B5109/16510

Програмски асистент

Датум објаве:
уторак, 2. октобар 2018.

Датум затварања:
понедељак, 15. октобар 2018. 24:00

VA/2018/B5109/16097

Консултант/консултанткиња за локалну самоуправу и организације цивилног друштва

Датум објаве:
четвртак, 19. јул 2018.

Датум затварања:
уторак, 31. јул 2018. 24:00

RFP/2018/5076

Услуге одржавања обука за тренере из стручних центара за добро управљање у општинама (UNOPS-SWISSPRO-2018-S-004)

Датум објаве:
петак, 6. јул 2018.

Датум затварања:
понедељак, 6. август 2018. 12:00 CET


Календар догађаја

Успешне приче

Добро управљање учимо од најбољих

У истраживањима ставова грађана и грађанки Србије о процесу европских интеграција и реформама које чине његов саставни део, 66 одсто испитаника сматра да је неопходно спроводити реформе зарад добробити становништва...